KOSTRZEWA GRANULINIŲ KATILŲ MODELIAI

PELLETS 100

KATILO APRAŠYMAS

Pellets 100 katilai yra pritaikyti deginti pjuvenų granules, o taip pat, išmontavus degiklį: malkas, anglį, anglių dulkes, skiedras ir briketą atitinkamai didelėje pakrovimo kameroje.

Deginant granules kuras yra tiekiamas į labai didelės 300 – 600 l (250 – 500 kg) talpos konteinerį. Sliekinio tiektuvo pagalba kuras užberiamas į degiklį Platinum Bio.

Šios talpos kuro padavimo anga priklausomai nuo energijos poreikio leis dirbti automatiškai nuo 7 iki 30 dienų. Platinum Bio degiklyje kuras yra automatiškai perstumiamas ant pakuros ir automatizuotai užkuriamas 120 W galingumo kaitinimo elementu. Kuras, sudegintas darbo metu, yra išstumiamas į labai didelę peleninę, kurią reikia tuštinti tik kartą per 365 dienas.

Pellets 100 katilo šilumokaitį sudaro trys dalys: pakrovimo kamera, keraminė kamera su vidiniu oro suskirstymu į pirminį ir antrinį ir trečioji šilumokaičio dalis.Antroji ir trečioji katilo kamera lemia didelį efektyvumą. Keraminėje kameroje aukštesnėje negu 900°C temperatūroje, dalyvaujant pirminiam ir antriniam orui, yra sudeginamos dujos, kurios perduoda šilumą trečiojoje šilumokaičio dalyje.Antroji šilumokaičio dalis yra padalinta į dvi viršutinio-apatinio deginimo dalis svirties pagalba. Tai reiškia, kad katile galima deginti pagal dvi sistemas t.y. apatinio deginimo sistema (malkos, dulkės, smulkios anglys) viršutinio deginimo sistema mažo kaloringumo kuras.

VALDIKLIS

Katilo širdis – tai katilo valdiklis. Specializuota elektroninė sistema kuri yra atsakinga ne tik už katilo pastovios temperatūros palaikymą atitinkamai dozuojant kurą ir orą, bet taip pat už visos pastato šildymo sistemos darbo valdymą, šiame: šilumos buferį, soliarinę sistemą ir 16 papildomų šildymo kontūrų.

Pirmoji Lenkijoje automatinė degiklio galingumo moduliacija paremta II generacijos Fuzzy Logic technologija– sumažinanti kuro sąnaudas apie 20%, o taip pat sumažinanti elektros energijos sąnaudas.

Pritaikytas valdyti:

 • kuro konteinerio tiektuvą
 • automatinio pelenų išstūmimo tiektuvą
 • degiklio tiektuvą
 • slėgio ventiliatorių
 • uždegiklio valdymą
 • c. š. siurblį
 • š. v. v. siurblį
 • maišymo vožtuvą
 • šildymo- užkūrimo elementą
 • gsm modulis

DEGIKLIS

 • automatinis degiklio paleidimas
 • automatinė II generacijos Fuzzy Logic degiklio moduliacija.
 • liepsnos kontrolė  su foto elemento pagalba
 • maža šiluminė inercija paleidimo ir sustojimo metu.
 • mažas elektros energijos sunaudojimas
 • degiklio darbo temperatūros kontrolė –   užtikrina aukščiausio lygio saugumą
 • 3 kuro užkūrimo fazės eliminuoja dujų sprogimą užkūrimo metu
 • funkcija AUTOSTART po įtampos dingimo –   paskutinių nustatymų atmintis
 • oro suskirstymas į pirminį ir antrinį – sumažino CO emisiją iki emisijos iš dujinių ir tepalinių degiklių lygio
 • įrenginio efektyvumas > 94.5 %
 • automatinio išsivalymo funkcija, automatiškai pašalina nuosėdas nuo degiklio grotelių – gravitaciniai degikliai su viršutiniu kuro padavimu neturi šios funkcijos
 • avižos  – degiklio konstrukcija leidžia deginti avižas – parinktis

ŠILUMOKAITIS

Konstruodama šilumokaitį, įmonė atsižvelgė į 3 x t (ang. time, temperature, turbulation) apibrėžimą. Deginimo kamera yra suformuota tokiu būdu, kad deginimo procese dalyvauja tik dalis pakraunamo kuro.

Visos sistemos darbą valdo Platinum Bio automatika su automatine 2 generacijos Fuzzy Logic 2 degiklio moduliacija.

Kodėl pasirinkome plieną?

 • leidžia pasiekti maksimalų efektyvumą
 • galima laisvai projektuoti didelio efektyvumo šilumokaičius
 • mažas jautrumas vandens stokai,
 • mažas jautrumas katilo akmeniui,
 • mažas jautrumas staigiems temperatūros pasikeitimams.
PJŪVIS

pellets 100

GABARITAI

pellets 100

pellets 100pellets 100

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

pellets 100

KURO RŪŠIS
 • pjuvenų granulės;
 • avižos;
 • mediena;
 • smulkios anglys.
KATILO PRIVALUMAI
 1. Pakrovimo kamera – didelė pakrovimo kamera, ilginanti vieno kuro pakrovimo deginimo laiką.
 2. Keraminė kamera – pakelia temperatūrą deginimo pasibaigimo proceso metu iki aukštesnės nei 900°C ir antrinio oro pagalba sudegina nesudegintas dujas padidinant įrenginio efektyvumą.
 3. Reguliuojama oro padavimo anga, skirta kūrenimui katile be elektros srovės panaudojimo (atitinkamai parengta pastato instaliacija) parinktis.
 4. Didelė ir patogi naudoti peleninė.
 5. Dviguba dugno izoliacija.
 6. Specialiai sukonstruotas plieninis katilo šilumokaitis
  a) 295 l standartinis
  b) 470 l padidintas
 7. Šilumokaičio valymo anga.
 8. Didelė ir patogi įstrižinė kuro padavimo anga leidžia paprasčiau pakrauti kurą.
 9. Labai gera įrenginio izoliacija.
 10. Degiklis “platinum bio” – savaime išsivalantis, naujoviškas degiklis su viršutiniu kuro padavimu ir 2 generacijos Pellets Fuzzy Logic moduliacija.
 11. Talpa:
  a) 295 l standartinė
  b) 470 l padidinta